Rezervace lekce

Lekce probíhají v pátky v 11:20 – 12:10 (sudý týden) a 17:15-18:15 (lichý týden).
Cena jednorázové lekce 150,- Kč, lekce v rámci permanentky (na 6 lekcí) 120,- Kč.

Naam jóga pro ženy – v centru LANADE s jedinou certifikovanou lektorkou Naam jógy v Ostravě Michaelou Matochovou. Lekce začínají 17.9. 2021.

NAAM – Neuro Activating Advanced Meditation.
Naam jóga je pokročilá forma jógy, meditace a práce s vlastní vibrací a vědomím

Lekce jsou vhodné i pro těhotné.

Uzdravení světa má přijít skrze ženu. Žena má moc přinést na svět velké množství světla díky lásce, kterou uchovává ve svém srdci. Žena vnímá svět skrz srdce, muž skrz mysl. Každý člověk má v sobě mužskou a ženskou energii, tajemství úspěchu tkví ve vyrovnání těchto dvou energií. Nad rámec tohoto je to žena, která dokáže přinést na svět nový život. Žena je vyživující energie, která v sobě skrývá atributy lásky jako je laskavost, milost a soucit. Když se podíváme na náš mozek, víme, že máme dvě hemisféry. Levá odpovídá mužské síle. Dnešní svět je řízen převážně levou hemisférou. Pro rovnováhu tedy potřebujeme podpořit pravou hemisféru, která odpovídá ženskému principu. Říká se, že vědomá žena, která získá zpět svou moc, dokáže uzdravit také svou rodinu.

Na lekcích Naam jógy pro ženy budeme vytvářet společný kruh, kde budeme pracovat pomocí třech základních kamenů Naam jógy, pohybu, dechu a zvuku, na harmonizaci naší mysli, vyrovnání našich emocí, zpracování traumat a utrpení, otevření srdce a probuzení životní energie. Naam znamená Slovo, na počátku bylo Slovo a Slovo je zvukem. Naam odpovídá zvuku, který vše stvořil a který vše udržuje pohromadě. Naam jako posvátné mantry, které na lekcích posloucháme a zpíváme. Naam pálí karmu, nejen naši vlastní, ale také celé rodové linie. Naam je matematicky přesným mystickým kanálem, který pomáhá zvyšovat naši vibraci, aby byla naše frekvence tak vysoká, že se vyhneme nehodám a nepřízni, a naopak otevřeme náš život příležitostem, které vedou k naplnění všeho, co v životě chceme a potřebujeme.

Naam jóga pomáhá posílit naše zdraví a obklopit se ochranným světlem neviditelného světla. V dnešní době potřebujeme chránit sebe, svou rodinu a své milované. Potřebujeme techniky, které nás dokáží vynést nad rámec našich smyslů tak, abychom aktivovali samo léčící schopnosti těla, zvýšili frekvenci, na které vibrujeme a vyhnuli se tak ničivým katastrofám a utrpení. Bouří, která se děje ve společnosti, můžeme projít bez nutnosti trpět. Čím více dokážeme posílit sami sebe, tím více pak chráníme také vlastní rodinu a stáváme se léčivým světlem pro všechny lidi, které potkáme. Naše bezprostřední prostředí se začíná měnit, vztahy uzdravovat a prosperita proudit do našeho života. Přestáváme být figurkou v rukách osudu a začínáme být pánem vlastního života a všeho, co se nám v životě děje. Rozumíme zákonům, které formují náš život a začínáme je ovládat.

Naam jóga je cestou změny, Naam jóga je cestou světla a je cestou lásky. Žena potřebuje lásku. Svět potřebuje více lásky, muži potřebují mít zkušenost lásky, děti potřebují žít z úrovně nepodmíněné lásky. Naam jóga otevírá srdce a srdce je sídlem nepodmíněné lásky. Nechejme tedy rozkvést lásku v našem srdci a kráčejme po mocné cestě ženství silné, vědomé a laskavé.

Upozornění – lekce jsou otevřené i dětem všeho věku. Za děti jsou však zodpovědní jejich rodiče a v rámci vzájemného respektu se v meditační místnost udržuje klid a příliš se nenarušuje prostor pro práci, kterou na lekci děláme. Děti často necvičí, ale už jen přítomnost v energiích manter je pro ně velice léčivá. Na svých lekcích tak ráda vytvářím prostředí pochopení, tolerance a respektu jak od dětí k rodičům, tak od dospělých k dětem.