Naši lektoři

Mgr. Jana Dudová

Původně jsem vystudovala učitelství, pak jsem se ale stala maminkou tří dětí, a můj původní směr i všechny mé dosavadní cíle se začaly velmi proměňovat. Objevila jsem sílu a chuť dělat věci tak jak cítím, že je správné a stala jsem se dulou a posléze lektorky jógy.

Nyní věnuji většinu svého úsilí (rozumějte v pracovním životě) józe a přípravě žen na porod, většina mého času však stále patří rodině a péči o ni. Józe se ve vlastní praxi věnuji již od dětství, už ani nevím, kdy jsem se s ní setkala poprvé. JIsté je, že mne vždy přitahovala ať už v podobě ásan nebo filosofie, kterous sebou nese. Předávat střípky svých vědomostí jako lektorka jsem začala v roce 2017.

Jsem vděčná, že mne má rodina a všichni lidé, kteří ke mně chodí zacvičit si jógu podporují na mé cestě být lepší lektorkou jógy, a že díky nám všem může být Lanade, ve kterém se můžeme společně setkávat.

Jsem zakladatelkou studia Lanade a spoluzakladatelkou organizace Lanade, z.s., která pořádá vzdělávací akce pro maminky a rodiny s dětmi.

S Janou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcích:

Jana Košar

Jóga si mne vyhledala v době, kdy můj život matky s malými dětmi, zaměstnáním na plný úvazek a neustálým obstaráváním rodiny, příliš neposkytoval prostor pro mou duši. Stala se mou neoddělitelnou částí. V józe jsem našla pevnou kotvu v časech, které lze nazvat bouřlivými, kdy v mém životě nezůstal kámen na kameni.

Jóga podnítila můj hluboký zájem o psyché natolik, že jsem se vzdělávala v oboru teoretické psychoterapie a věnovala svůj čas studiu kineziologie. Pro mne je jóga propojením těla fyzického, mentálního, emocionálního i mé esence. Pevně mne vede životem k rovnováze na všech úrovních a ve všech tělech už hezkou řádku let. Věřím, že může být cestou pro každou bytost, proto ji s láskou předávám každému, koho osloví.

S Janou se můžete v Lanade setkat na následujících lekcích: Jin Jóga

Bc. Petra Lancová

Studovala fyzioterapii v Ostravě a Olomouci a Feldenkraisovu® metodu ve Vídni na Feldenkrais Institut Wien pod vedením Jeremy Krausse. Feldenkraisově® metodě se plně věnuje od ukončení studia v únoru 2015, vede pravidelné lekce (ATM®) a workshopy pro veřejnost, individuálně pracuje se „žáky“ (kteří se učí sobě lépe rozumět) formou Funkční integrace (FI®) a na míru tvořených ATM® lekcí.

Ve volném čase se věnuje současnému tanci, kontaktním improvizacím, zajímá se o hlubinnou psychologii, práci se sny a o psychologickou interpretaci pohádek.

S Petrou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcíchFeldenkraisova metoda

Karolína Kulasová

Jógu jsem objevila a naprosto ji propadla během svých začátků na vysoké škole. Tehdy jsem pociťovala velkou psychickou nerovnováhu a hledala jsem způsob, jak zklidnit tělo i mysl a ponořit se více do sebe sama.

Jako pro mnohé, i pro mě jóga prvně představovala jen relaxační cvičení, než jsem začala chápat její hloubku a osvojila si ji jako životní styl. Nyní mě jóga každým dnem učí trpělivosti, sebedůvěře a sebelásce. Je to celoživotní cesta k lepšímu já a k neustálému seberozvoji ve všech aspektech života.

Na svých lekcích předávám jógu tak, jak ji cítím. Je mi velmi blízký osobitý přístup ke každému klientovi a vytvoření důvěry a přátelského prostředí je pro mě na lekcích prioritou. Jako lektorka jsem potom nejšťastnější, když klienti odcházejí z lekcí odpočatí a spokojení a ještě spokojenější se vrací.

S Karolínou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcích:
Jóga pro zdravá záda
Jemná ranní jóga
Slow Flow Jóga

Martha Papafoti

Martha vede v Lanade lekce orientálního tance pro ženy.