Naši lektoři

Mgr. Jana Dudová

Mám velkou radost, že se mi v roce 2015 podařilo s pomocí mých blízkých vybudovat centrum Lanade, ve kterém se můžeme společně setkávat na lekcích jógy, seminářích a jiných krásných setkáních pro duši a tělo.
V současnosti se věnuji svým dvěma profesním láskám, vedení lekcí jógy, kterou propojuji s konceptem zdravého pohybu a péči (nejen) o těhotné ženy a provázení u porodu.
Jóga v podobě cvičení mne uchvátila již v dětství a postupně se ke cvičení přidávalo i studium východních náboženství a filozofických směrů a toho, jak funguje na energetické úrovni lidské tělo, mysl a vše okolo nás… V roce 2017  jsem se stala lektorkou jógy a mohla jsem tak propojit svou původní profesi pedagožky s milovanou jógou.
Co mne ale naplňuje nejvíce, je mé druhé povolání, které propojuji s vedením lekcí jógy, a tím je péče o těhotné ženy a ženy po porodu. Od roku 2016 provázím ženy těhotenstvím a u porodu, pomáhám jim také v šestinedělí a jako laktační poradkyně s kojením. Jsem certifikovaná dula České asociace dul.

Jsem vděčná, že mne má rodina a všichni lidé, kteří ke mně chodí cvičit jógu podporují, a že díky nám všem může být Lanade, ve kterém se můžeme společně setkávat.

 

S Janou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcích:

Jana Košar

Jóga si mne vyhledala v době, kdy můj život matky s malými dětmi, zaměstnáním na plný úvazek a neustálým obstaráváním rodiny, příliš neposkytoval prostor pro mou duši. Stala se mou neoddělitelnou částí. V józe jsem našla pevnou kotvu v časech, které lze nazvat bouřlivými, kdy v mém životě nezůstal kámen na kameni.

Jóga podnítila můj hluboký zájem o psyché natolik, že jsem se vzdělávala v oboru teoretické psychoterapie a věnovala svůj čas studiu kineziologie. Pro mne je jóga propojením těla fyzického, mentálního, emocionálního i mé esence. Pevně mne vede životem k rovnováze na všech úrovních a ve všech tělech už hezkou řádku let. Věřím, že může být cestou pro každou bytost, proto ji s láskou předávám každému, koho osloví.

S Janou se můžete v Lanade setkat na následujících lekcích: Jin Jóga

Bc. Petra Lancová

Studovala fyzioterapii v Ostravě a Olomouci a Feldenkraisovu® metodu ve Vídni na Feldenkrais Institut Wien pod vedením Jeremy Krausse. Feldenkraisově® metodě se plně věnuje od ukončení studia v únoru 2015, vede pravidelné lekce (ATM®) a workshopy pro veřejnost, individuálně pracuje se „žáky“ (kteří se učí sobě lépe rozumět) formou Funkční integrace (FI®) a na míru tvořených ATM® lekcí.

Ve volném čase se věnuje současnému tanci, kontaktním improvizacím, zajímá se o hlubinnou psychologii, práci se sny a o psychologickou interpretaci pohádek.

S Petrou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcíchFeldenkraisova metoda

Karolína Kulasová

Jógu jsem objevila a naprosto ji propadla během svých začátků na vysoké škole. Tehdy jsem pociťovala velkou psychickou nerovnováhu a hledala jsem způsob, jak zklidnit tělo i mysl a ponořit se více do sebe sama.

Jako pro mnohé, i pro mě jóga prvně představovala jen relaxační cvičení, než jsem začala chápat její hloubku a osvojila si ji jako životní styl. Nyní mě jóga každým dnem učí trpělivosti, sebedůvěře a sebelásce. Je to celoživotní cesta k lepšímu já a k neustálému seberozvoji ve všech aspektech života.

Na svých lekcích předávám jógu tak, jak ji cítím. Je mi velmi blízký osobitý přístup ke každému klientovi a vytvoření důvěry a přátelského prostředí je pro mě na lekcích prioritou. Jako lektorka jsem potom nejšťastnější, když klienti odcházejí z lekcí odpočatí a spokojení a ještě spokojenější se vrací.

S Karolínou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcích:
Jóga pro zdravá záda
Jemná ranní jóga
Slow Flow Jóga

Markéta Kukuczková

Už před 25 lety jsem věděla, že chci vám, ženám, pomáhat navracet vaši autenticitu, tedy rovnováhu na fyzické, emoční a energetické úrovni. A to nejen pro krásný a vědomý porod, ale i pro zdravý a radostný život ženy obecně.

Cítím tak VELIKOU vděčnost, že tomu tak je, a že vám mohu jako dula a celostní terapeutka veškerou tomu odpovídající péči od srdce dopřávat.

S Markétou se můžete v Lanade potkat na těchto lekcích:

Cvičení pro těhotné s Markétou

Martha Papafoti

Martha vede v Lanade lekce orientálního tance pro ženy.