Jóga pro školáky

Lekce probíhají formou pololetního kroužku (nástup možný kdykoliv v průběhu pololetí, cena školného bude upravena)
Termín lekcí: středa 15:45 – 16:305
Cena při úhradě celého pololetí 90 Kč/lekce, jednorázový vstup 153,- Kč.Dětská jóga je určena pro děti od 6 do 12 let (po domluvě i pro děti jiného věku).
Lekce jsou vedeny formou hry s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých dětí i celé skupiny. Jsou určeny úplným začátečníkům i pokročilejším jogínkům.Na lekcích cvičíme „zvířátkové“ ásany, které jsou doplněny dynamičtější formou pohybu, lekce pro mladší skupinku bývají vedeny formou příběhu či pohádky.
Cílem je naučit děti správnému hlubokému dýchání, posílit a protáhnout tělo a v neposlední řadě naučit děti vnímání potřeb vlastního těla a koncentraci.
Délka lekce je 45 minut, součástí je relaxace a na závěr kreslení mandal.