Rezervace lekce

Vedené meditace s lektorkou Kateřinou Ondráškovou probíhají
Vedené meditace probíhají ve středy (dle rozpisu níže) 19:30 – 20:30
Cena vstupu: 190,- Kč

Vedená meditace je forma energetické terapie, která pracuje s našim podvědomím. Zbavujeme se tak zátěží z minulosti a léčíme své tělo, mysl a duši.

Témata meditací (termíny budou upřesněny):

15.9.2021 Odpoutání se od karmického partnera
22.9.2021 Meditace na podzimní rovnodennost
Odpuštění otci
(termín bude upřesněn)
Meditace vděčnosti
(termín bude upřesněn)
Meditace čaker (termín bude upřesněn)
Setkání s andělem strážným
(termín bude upřesněn)

Více o jednotlivých tématech
Odpuštění karmickému partnerovi
Karmické partnerství je vztah, který je velmi bolestivý, většinou založený na manipulaci nebo závislosti. Partneři si nastavují obrovská zrcadla a také vracejí rány z minulosti. Něco vás stále svádí dohromady a je těžké se z tohoto vztahu vymanit. Po odchodu nebo konci v nás zanechává bolest, která celý náš energetický systém velmi zasáhne. V meditaci se odpoutáváme od této bolestivé minulosti a harmonizujete své srdce. Cítíte obrovskou úlevu a pochopíte, jaká to byla hra. Odpuštění samo o sobě je velmi léčivé.
Odpuštění otci
Otec hraje v životě dcery velmi důležitou roli. Dává ji pocit jistoty, její vlastní sebehodnoty a bezpečí. Pokud tuto roli jakýmkoli způsobem nezvládne: je alkoholik, tyran, manipulátor, kritik či ji odmítá, má přiliš velké nároky nebo není vůbec ( z důvodu smrti nebo odchodu od rodiny). V mladé ženě vzniká duševní díra, pocit vlastní nicotnosti, křivda, prázdno. Pomocí meditace se tyto bloky léčí. Procítíte si lásku, která vám tak velmi chyběla a toto vše bude důležitým krokem uzdravení vztahu s vašim tátou.
Meditace vděčnosti
I přestože máme většinou dostatek materiální i duchovní hojnosti, ne vždy si toto plně uvědomujeme. Často myšlenky zaměřujeme na něco, co mají druzí a my bychom to chtěli taky. Tím vzniká bludný kruh, protože se stále honíme za něčím, co nemáme. Vděčnost je hned po lásce emoce s nejvyšší vibrací. Během procítění vděčnosti za to, co už máme a uvědomění si těchto věcí se naplňujeme krásným pocitem uvnitř našeho nitra a to, co vyzařujeme, také přitahujeme. Proto k nám může proudit větší hojnost a láska.
Meditace čaker
Čakry jsou energetická místa v lidském těle, kterými proudí energie. Tato energie oživuje buňky a orgány našeho fyzického těla. Nedostatek bioenergií v čakrách způsobuje různá onemocnění a vede k pokřivenému vnímání reality, otupění pocitů a oslabení vůle. Díky harmonizaci čaker se přibližujeme zdraví a pocitu větší energie v těle. Setkání s andělem strážným
Často žijeme s pocitem, že jsme úplně sami. Skutečnost je ale jiná. Každý máme svého strážného anděla, který nám byl Bohem přidělen, aby nám pomáhal a chránil nás. V této meditaci se s ním propojujeme a poznáváme jej.
Setkání s andělem strážným
Často žijeme s pocitem, že jsme úplně sami. Skutečnost je ale jiná. Každý máme svého strážného anděla, který nám byl Bohem přidělen, aby nám pomáhal a chránil nás. V této meditaci se s ním propojujeme a poznáváme jej.